Mondzorg Logo

Orthodontie

De eerste consultatie

Voordat een orthodontistische behandeling wordt gestart, vindt er eerst een onderzoek plaats. Tijdens het eerste bezoek neemt de tandarts voor orthodontie of als u bent verwezen naar een orthodontis soms röntgenfoto´s(als daar reden toe is) waarop alle tanden bekeken kunnen worden en eventuele problemen kunnen worden opgespoord.

Als blijkt dat je een behandeling nodig hebt, zal de tandarts eerst een uitgebreider onderzoek doen om te bepalen welke behandeling en welk apparaat je nodig hebt. Hij maakt hiervoor een bijkomende röntgenfoto. Daarop kan worden bekeken hoe de kaaksbeenderen ten opzicht van elkaar gegroeid zijn en hoe de eventuele verdere groei zal evolueren.

Soms neemt hij enkele gewone foto’s van je mond en gezicht en worden er altijd afdrukken van boven- en ondergebit gemaakt. Van deze afdrukken worden dan gipsmodellen gemaakt. Omdat dit alles toch al snel een uurtje duurt, is het best mogelijk dat je hiervoor een nieuwe afspraak krijgt.

Het behandelplan

Aan de hand van al deze gegevens zal de tandarts voor orthodontie een behandelplan opstellen, of u verwijzen naar een orthodontist.  Dit zal hij bespreken met de patiënt en, in geval van een jonge patiënt, ook met zijn ouders. Hij zal dan aangeven wat de voor- en nadelen zijn van wel en niet behandelen. Vervolgens wordt duidelijk gemaakt hoe de behandeling zal verlopen, welke apparaat je zal moeten dragen en wat de financiële aspecten zijn.

Het is heel belangrijk dat je goed gemotiveerd bent om je beugel te dragen. Jij en je ouders moeten beslissen of je tot behandeling wilt overgaan. Dit hoeft niet tijdens de afspraak met de tandarts zelf te gebeuren: neem daar de nodige tijd.

De behandeling

Als de behandeling start, worden je uitneembare beugels of je blokjes of buisjes(vaste apparatuur)geplaatst en vanaf dan zul je regelmatig op controle moeten komen. Hoe lang de behandeling gaat duren, is niet precies te zeggen. Dat hangt van heel veel verschillende factoren af.

Een orthodontische behandeling is niet echt pijnlijk. De eerste dagen na het plaatsen van je apparaat is het wel even wennen. Wanneer je apparaat bij een controlebezoek wordt aangespannen, kunnen je tanden soms een tijdje overgevoelig zijn.

Wil een orthodontische behandeling succes hebben, dan is het belangrijk dat de orthodontische apparatuur regelmatig worden gedragen. Volg daarom stipt de aanwijzingen van je behandelaar.

Een perfecte mondhygiëne is tijdens de behandeling van groot belangrijk. Een goede medewerking is absoluut nodig om de behandeling tot een goed einde te brengen. Zo zullen jouw inspanningen, samen met die van je behandelaar leiden tot het gewenste resultaat: een mooi en goed functionerend gebit.

Zowel bij het begin als aan het einde van je behandeling zal je consultatie langer duren. Het plaatsen en verwijderen van sommige apparaten neemt al gauw meer dan één uur in beslag. Deze consultaties zullen daarom altijd tijdens de schooluren plaatsvinden.

De werkuren na school zijn beperkt. Daarom zal niet iedereen altijd na de schooluren op controle kunnen komen. Om het voor zo veel mogelijk mensen mogelijk te maken regelmatig na schooltijd te komen, zullen je lange behandelingen tijdens de schooluren en de korte controles ná de schooluren gepland worden.

Vergeet niet om je leerkracht en/of het schoolsecretariaat hiervan op de hoogte te brengen.

Probeer steeds op tijd op je afspraken te komen. Als je te laat komt, kan je behandeling niet doorgaan. Dat heeft weer gevolgen voor de andere afspraken die er gepland staan en ook voor de duur van de gehele behandeling.

De retentiefase

Als de orthodontistische apparatuur aan het eind van de behandeling wordt verwijderd, start een hele belangrijke periode de retentiefase. Tijdens deze fase draag je gedurende de nacht en soms ook gedurende de dag een retentieapparaat.

Je hoeft maar een paar keer op controle te komen. Meestal wordt de eerste 3 maanden nadat de beugel verwijderd is nog maandelijks gecontroleerd om er zeker van te kunnen zijn dat alles op zijn plaats blijft en om eventueel nog kleine correcties aan de tanden te kunnen doorvoeren. Daarna worden de afstanden tussen de controles groter (vb. 3- 6 – 12 maanden).

Als er vaste retainers zijn geplakt (crossjes) moet de patiënt zelf onmiddellijk melden als er iets los is. Meestal is dat dan snel en eenvoudig te verhelpen. Als je te lang wacht, kunnen de tanden weer gaan verschuiven.